Leden 2015

Život bez internetu

18. ledna 2015 v 14:22
Internet je dnes součástí života. Kdo nemá možnost přihlášení na internet, ten má všechno složitější.
Třeba v mediích jsou zprávy, které čtenáře, posluchače a diváky odkazují na webové stránky případně emailovou adresu, na úřady se objednává online, kdo hledá práci, ten se neobejde bez emailu třeba jen pro zaslání životopisu a tak by se dalo pokračovat do nekonečna.
Zrovna tak, kdo má jako koníčka například fotografování, tak bez počítače a internetu taky moc nezvládne, zrovna tak školní výuka je na internetu závislá. Nehledě k tomu, že dnes prostě otevřeme internet a hned víme co se kde děje v celém světě.

Tři králové

6. ledna 2015 v 9:02
"Na Tři krále, o krok dále."

V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K † M † B † nebo latinský ekvivalent C † M † B † (nebo † C † M † B ) jako formule požehnání. Původní text zní Christus mansionem benedicat - Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok - proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka "plus" mezi iniciálami.

Ještě do nedávna jsem si myslela, že jde o iniciály jmen Kašpar, Melichar, Baltazar.