Únor 2011

Život je jen náhoda

7. února 2011 v 15:04
Ž - život žij
I - iluzi přehlížej
V - vůli posiluj
O - oči otvírej
T - touhu podporuj
J - jídlo vychutnej
E - emoce prožívej
J - já (své) poslouchej
E - egoismus odháněj
N - nadhled rozšiřuj
N - nápady zdokonaluj
Á - álejí se procházej
H - hodnoty ochraňuj
O - odpovědi zvažuj
D - dar daruj i přijímej
A - andělům zamávej