Únor 2010

Čekání na jaro.

24. února 2010 v 8:35

Čekání na jaro.

Letošní zima byla opravdu dlouhá, avšak i pohádková. Bílá krajina, rampouchy visely ze střech, mrazivé květy zdobily okna, řeky i rybníky zamrzlé.

Ale v březnu se už snad podaří zahlédnout první posly jara. Bílé chomáčky se zeleným lemovaním - sněženky a bledule, v zahrádkách modřence a narcisy, do první bouřky voňavé fialky. Stromy a keře se pomalu budou zelenat, ptáci zpívat a postupně se probudí se nový život.

Už aby to bylo.